12 เมษายน 2562 พื้นที่ป่าแม่ฮ่องสอน เสียหายจากไฟป่ากว่า 2 แสนไร่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/74406

ศูนย์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำรายงานของดาวเทียมระบบ จีสด้าที่รายงานพื้นที่เผาไหม้สะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากภาพดาวเทียม Lansat-8 ระหว่างวันที่ 1ม.ค.-16 มี.ค.62 จำนวนรวม 2,680,634 ไร่ ดังนี้ จังหวัดเชียงราย 102,268 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ 374,313 ไร่ จังหวัดตาก 791,301 ไร่ จังหวัดน่าน 221,300 ไร่ จังหวัดพะเยา 150,995 ไร่ จังหวัดแพร่ 176,107 ไร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 203,889 ไร่ จังหวัดลำปาง 470,009 ไร่ และจังหวัดลำพูน 190,452 ไร่ สำหรับจุดความร้อนประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 จากดาวเทียมระบบ VIIRS (GISTDA) เวลา 01.47 น. พบจุดความร้อน 124 จุด ได้แก่ อำเภอปางมะผ้า 10 จุด อำเภอปาย 17 จุด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 30 จุด อำเภอขุนยวม 16 จุด อำเภอแม่ลาน้อย 3 จุด อำเภอแม่สะเรียง 26 จุด และอำเภอสบเมย 22 จุด ซึ่งพบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับไฟป่ายังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแหล่งข่าวนักวิชาการกรมป่าไม้ ระบุว่า อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการรายงานว่าพื้นที่ป่าเสียหายถึงนับล้าน ๆ ไร่ ข้อเท็จจริงหากเป็นไฟป่าที่เกิดในป่า ไม่ใช่การเผาซังตอข้าวโพด ป่าไม่ได้ถูกทำลายตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากเชื้อเพลิงสะสมในป่า ไม่ได้พอกหนาทับถมมานานหลายปี แค่ทับถม 1 ปี จะเป็นแค่ไฟป่าลามดิน และส่งผลให้ต้นไม้ใบหญ้า เมื่อเชื้อเพลิงสะสมถูกเผาไหม้หมดแล้ว จะพากันแตกหน่อ แตกยอดออกมาทันที ซึ่งเป็นวิถีทางธรรมชาติ อีกทั้งเมล็ดผลของไม้ป่าหลายชนิดที่มีเปลือกแข็ง เมื่อถูกไฟเผาจนกร่อน พอถึงหน้าฝน ฝนตกมาไม่กี่ห่า จะทำให้เมล็ดพันธุ์งอกได้รวดเร็วกว่า เมล็ดที่ไม่ถูกเผา ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มขอนลงในป่า ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ตายเองเนื่องจากถูกแมลงเจาะกินลำต้นจะถูกไฟป่าเผาไหม้จนหมดไปเอง เป็นทำการทำความสะอาดพื้นผิวดินในป่าตามธรรมชาติหากปล่อยให้ผุพังไปเองจะใช้เวลาหลายสิบปี โดยจะสังเกตเห็นว่า หลังเกิดไฟป่าแล้วป่าจะคืนสู่ธรรมชาติและมีพันธุ์ไม้ธรรมชาติขึ้นมาเองโดยไม่ได้เสียหายตามที่หลายฝ่ายคาดคิด